ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ:


Ενας θεσμός που καθιέρωσε η σχολή το 1978, πιστεύοντας πως η καλύτερη αμοιβή είναι η αναγνώριση.

Ο χορός δεν στερείται ταλέντων. Στερείται ανθρώπων με ήθος, που είναι οι μόνοι στους οποίους ελπίζει την εξέλιξή του.

Η υποτροφία συνίσταται στη δωρεάν φοίτηση της σπουδάστριας κατά την επόμενη χρονιά.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ