Η τεχνική της απελευθέρωσης της έντασης έχει σαν βάση τον πειραματισμό και την συνεχή ροή της ενέργειας.

Πηγή: Wikipedia


1
1