Νικόλαος-Μιχαήλ Παΐσιος

  • Γυμναστής πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. πρώην αθλητής ιστιοπλοϊας και στίβου
  • Πτυχιούχος μεταπτυχιακών σπουδών στο Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ. (MSc)
  • Πιστοποίηση Διεθνών και Πανελληνίων Συνεδρίων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
  • Πτυχιούχος στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία» με ειδίκευση στη «Σχολική Φυσική Αγωγή»

 

  • Σχεδιασμός ειδικών προγραμμάτων για βελτίωση μυϊκών ανισορροπιών
  • Από το 2011 προπονεί άτομα που θέλουν να εισαχθούν στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. και στις Στρατιωτικές Σχολές με 100% ποσοστό επιτυχίας.
  • Εφαρμογή του ετήσιου προγραμματισμού σύμφωνα με τις αρχές της προπονητικής σε αθλητές στίβου σε δρομικά αθλήματα ταχύτητας-ημιαντοχής-αντοχής (από το 2012).

Εργασιακή εμπειρία με σχολικές δραστηριότητες «σεναρίου» στην Μ.Κ.Ο. «ΔΡΩ» από το 2016.