είναι η πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική μορφή άσκησης για όλο το σώμα, γι΄ αυτό αποτελεί τη βάση όλων των ειδών χορού. Είναι κωδικοποιημένο είδος κίνησης, με αυστηρούς κανόνες και μεγάλη πειθαρχία.